Jdi na obsah Jdi na menu
 


Ubytovací řád

 

 

 

 

-V ubytovacím zařízení je možné se ubytovat pouze po řádném přihlášení. Za tímto účelem je nutné předložit po příchodu občanský průkaz nebo cestovní pas. Případní hosté ubytovaných jsou pro vstup do ubytovacího zařízení povinni požádat o svolení.

 

-Na základě objednávky se majitelka domku zavazuje rezervovat jej nejpozději do dohodnutého času příjezdu.  Ubytování zajistíme v dohodnutou dobu.

 

-Prodloužení pobytu je možné po dohodě, pokud není následující termín již rezervován jinou osobou.

 

-Domácí mazlíčci jen po dohodě s majitelkou za příplatek 250,- Kč na den. Je potřeba venčit mimo zahradu a vždy své zvíře hlídat a dodržovat čistotu i uvnitř domu. 

 

-Při nástupu na ubytování je ubytovaný host povinen zaplatit majiteli apartmánu vratnou kauci 2500,- Kč za klíče a vybavení  apartmánu. Záloha bude vrácena po kontrole apartmánu a předání klíčů zpět majitelce nebo osobě jí pověřené, pokud nebudou zjištěny  žádné škody či ztráta vybavení. Host odpovídá za škody  způsobené jím samým, jeho dětmi a rovněž osobami, jemu  svěřenými do péče. Případně  takto vzniklé škody je klient povinen hradit na místě. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem odborné firmy.

 

-V den nástupu se host může  ubytovat mezi 14.00-15.00, pokud nebyla tato hodina s majitelkou sjednána jinak.

 

-Host užívá domek po dobu, kterou sjednal s majitelkou . Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt  nejpozději do 10:00 posledního dne pobytu, v též době domek uvolní. Pokud tak host neučiní, je majitelka oprávněna   účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu vystěhovat.

 

-Majitelka domku neodpovídá za věci vnesené hostem do apartmánu a zde odložených .

 

-Ve všech pokojích a místnostech nesmí host bez souhlasu majitelky apartmánu přemisťovat zařízení ani nábytek, provádět opravy a  jakékoli zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

 

-Není dovoleno užívat vlastních el. spotřebičů s výjimkou holících nebo masážních strojků, vysoušečů vlasů a notebooku.  Při odchodu z domku je host povinen za sebou zamykat hlavní vchod domku a také branku.

 

-Kouření je přísně zakázáno ve všech vnitřních prostorách a v okolí domku udržovat čistotu (používat nádoby k tomu  určené).

 

-Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení majitelce a uhradit škodu tímto způsobenou.

 

-Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělé osoby v okolí domku, jelikož  se nachází na svahu . Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech i přilehlých prostorách (zahrada apod.)  domku.

 

-Za škody způsobené hostem na majetku domku a na přilehlé zahradě odpovídá host podle platných předpisů.

 

-Sportovní hry je možno provozovat pouze na místech k tomu určených (na pláži se nachází sportovní areál).

 

-K apartmánu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech.

- Před domkem je k dispozici jedno až dvě parkovací místa. Další parkování je možné podél ulice.

 

-Po dobu pobytu udržujte čistotu a pořádek.

 

-V den odjezdu odevzdáte domek čistý a uklizený. Povlečení prosím stáhněte .

 

-V případě topení v kachlových kamnech , dbejte, aby v blízkosti těchto nebyly předměty, které by mohly vzplát. To platí  pro zimní období a na sušení prádla na radiátorech.

 -Odpadky vhazujte do košů a naplněné pytle odvezte do odpadních nádob vedle obecního úřadu. 

-V době zimní sezóny se nepohybujte v lyžařských botách po objektu.

 -Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá majitelka domku.

 - Host je povinen při každém odchodu z domu zkontrolovat markýzu, zda je zatažená a uklidit nábytek, který vynesl ven.

V případě poškození markýzy se jedná o značnou sumu, kterou bude muset host uhradit.

- Je zakázáno trhat veškeré plodiny, které se nacházejí na zahradě u domu. Rodiče jsou povinni uhlídat i své děti.

 -Při nástupu bude zkontrolována programová nabídka televize . Není dovoleno přelaďovat či jiným způsobem manipulovat s televizí. Při nedodržení tohoto nařízení, host na své náklady nechá uvést přístroj do původního stavu.

-Host ubytovaný v tomto domku je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě, že jej poruší, má majitelka domku  právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.

 

-Podpisem na listině hostů se host zavazuje tím, že byl s ubytovacím řádem seznámen a bude ho dodržovat.

 

-Předem děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a těšíme se na Vaši návštěvu.