Jdi na obsah Jdi na menu
 


Domovní řád

22. 12. 2013

 

-      V bytě je možné se ubytovat pouze po přihlášení u paní Mirky, která o Vás bude dopředu vědět a podle telefonických instrukcí Vám bude k dispozici.   

 -   Telefonní kontakt bude předán při objednávce pobytu. Je nutné předložit po příchodu občanský průkaz nebo cestovní pas. Případní hosté ubytovaných jsou pro vstup do bytu povinni požádat o svolení.

-      Na základě objednávky se majitel bytu zavazuje rezervovat jej nejpozději do dohodnutého času příjezdu. Ubytování zajistíme v dohodnutou dobu.

-      Prodloužení pobytu je možné po dohodě, pokud není následující termín již rezervován. Doplatek za případné prodloužení je nutné doplatit na místě.

-     Při nástupu na ubytování je ubytovaný host povinen zaplatit vratnou kauci 150,- EUR za klíče a vybavení bytu. Záloha bude vrácena po kontrole bytu a předání klíčů zpět paní Mirce nebo osobě jí pověřené, pokud nebudou zjištěny žádné škody či ztráta vybavení. Host odpovídá za škody způsobené jím, jeho dětmi a rovněž osobami, jemu svěřenými do péče, včetně vlastních návštěv. Případně takto vzniklé škody je klient povinen hradit na místě. Výše škody se stanoví dohodou nebo stanoviskem odborníka.

-     Den nástupu si host stanoví s majitelem bytu, hodinu pak s paní Mirkou. Telefonicky se domluví přibližný dojezd na místo.

-     Host užívá byt po dobu, kterou sjednal s majitelem. Nebyla-li doba pobytu sjednána jinak, odhlásí host pobyt nejpozději tak, jak bylo přesně určeno s paní Mirkou, v téže době byt uvolní. Pokud tak host neučiní,  je majitel   (v zastoupení paní Mirky) oprávněn účtovat cenu pobytu i za následující den, nebo hosta bez jeho souhlasu vystěhovat.

-     Majitel bytu neodpovídá za věci vnesené hostem do bytu a zde odložených.

-     Ve všech pokojích a místnostech nesmí host bez souhlasu majitele bytu přemísťovat zařízení, provádět opravy a jakékoliv zásahy do elektrické sítě nebo jiné instalace.

-     Není dovoleno užívat vlastních elektrických spotřebičů  s výjimkou holicích strojků, vysoušečů vlasů a notebooku. Při odchodu z bytu je host povinen za sebou zamykat vchod bytu a také hlavní vchodové dveře.

-     Kouření je přísně zakázáno ve všech vnitřních  prostorách, na terase je třeba udržovat čistotu (používat nádoby k tomu určené).

-     Případnou ztrátu klíčů je host povinen nahlásit bez prodlení paní Mirce a uhradit škodu tímto způsobenou.

-     Rodiče odpovídají za bezpečnost svých dětí ve všech i přilehlých prostorách (terasa, balkony apod.) bytu.

-     Za škody způsobené hostem na majetku bytu, na terase, v chodbách domu odpovídá host podle platných předpisů

-     Sportovní hry je možno provozovat pouze na místech k tomu určených (např. na pláži).

-     K bytu je možno přijíždět motorovými vozidly pouze po přístupových cestách a parkovat na určených místech.

-     Před bytem je k dispozici jedno parkovací místo. Druhé je možné po dohodě s majiteli. Další parkování je možné podél ulice.

-     Po celou dobu pobytu udržujte čistotu a pořádek.

-     V den odjezdu odevzdáte byt čistý a uklizený. Povlečení prosím stáhněte.

-     V případě topení v krbu, dbejte, aby v blízkosti nebyly předměty, které by mohly vzplát.

-     Odpadky vhazujte do koše a naplněné pytle, zavázané vhoďte do popelnic nacházejících se v přilehlých ulicích.

-     Při příchodu z pláže si vždy osprchujte nohy včetně bot dole před vchodem do domu.

-     Stížnosti hostů a případné návrhy na zlepšení ubytovacích služeb přijímá majitel bytu.

-     Host je povinen při každém odchodu zkontrolovat markýzi, zda je zatažená.

-     Host ubytovaný v tomto bytě je povinen dodržovat tento ubytovací řád. V případě , že jej poruší, má majitel bytu právo smluvní poměr s ním ihned ukončit bez náhrady.

-     Podpisem v knize hostů se host zavazuje tím, že byl s ubytovacím řádem seznámen a bude ho dodržovat.

-     Předem děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a těšíme se na Vaši návštěvu.

 

 

 

 

 

Přejeme Vám příjemný pobyt.